Hyvinvointialueiden kuulokeskuksien yhteystiedot

4.3.2024

Hyvinvointialueiden kuulokeskuksien yhteystiedot

Olemme listanneet eri hyvinvointialueiden kuulokeskuksien, kuuloasemien sekä korva–, nenä– ja kurkkupoliklinikoiden yhteystietoja tähän blogipostaukseen.

Hyvinvointialueiden kuulokeskukset ja poliklinikat palvelevat lähtökohtaisesti lähetteen saaneita. Tästä kirjoituksesta löytyvät yhteystiedot palvelevat siis ensisijaisesti niitä, joilla jo on kuntoutussuhde kuulokeskukseen.

Jos sinulla on ongelmia kuulemisessa, ota yhteyttä ensin lääkäriin. Lähetteen tarkempiin tutkimuksiin saat esimerkiksi terveyskeskuksesta, työterveyshuollosta, lastenneuvolasta, kouluterveydenhuollosta tai yksityiseltä lääkäriltä.


Pohjois–Karjalan hyvinvointialue

Korva–, nenä– ja kurkkutaudit

Pohjois–Karjalan hyvinvointialueen korva–, nenä– ja kurkkutaudeissa hoidetaan ja tutkitaan potilaita, joilla on korva– ja kurkkusairauksia, nenä– ja sivuonteloiden sairauksia, allergioita ja työperäistä nuhaa, puhe– ja ääniongelmia sekä pään ja kaulan alueen syöpiä.

Lasten ja aikuisten kuulo– ja huimaustutkimukset ja kuulonkuntoutus tehdään kuulokeskuksessa. Kuulokeskus palvelee kuulokojesovituksissa sekä korvakappaleisiin ja apuvälineisiin liittyvissä asioissa.

Siun sote, korva–, nenä– ja kurkkutaudit

Siun sote, kuntoutusohjaus

Yhteystiedot

Korva–, nenä– ja kurkkutautien poliklinikka ja kuulokeskus

puh. +358 13 330 2114

Kuulokeskus

Puh. +358 13 330 2115

Ma–pe klo 7.30–11.30

Puheterapeutti

Puh. +358 13 330 3800

korvakappalemekaanikot: Ajanvaraus, neuvonta ja lähetetiedustelut.

Kuulolaitetta käyttävän potilaan tulee varata aika audionomin tai korvakappalemekaanikon vastaanotoille.

Puh. +358 13 330 1249

Ma–pe klo 7.00–15.00

Kuntoutusohjaaja, kuulovammaiset aikuiset

Puh. +358 13 330 3362

Kuntoutusohjaaja/kuulovammaiset lapset ja nuoret (aikuiset)

Puh. +358 13 330 3455

Varatun ajan peruminen

Ajan voi perua puhelimitse tai tekstiviestipalvelun kautta. Peruutus on tehtävä viimeistään vastaanottoaikaa edeltävänä päivänä klo 15 mennessä. Peruuttamatta jääneestä ajanvarauksesta tai myöhäisestä peruutuksesta veloitamme kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä…

Tekstiviestiperuutukset puretaan maanantaista perjantaihin klo 7.30–15. Ajanvaraus on peruttu, kun olet saanut vastausviestin peruutukseesi.

Tekstiviestiperuutuspalvelu on käytettävissä:

Korva–, nenä– ja kurkkutautien poliklinikalla, p. 050 902 4256

Kuulokeskuksessa, p. 050 902 4255

Kun perut ajan tekstiviestillä, ilmoita viestissä sen henkilön tiedot, jolle aika on varattu:

”Perun ajanvarauksen polille TAI Kuulokeskukseen

Nimi (kaikki etunimet ja sukunimi)

Syntymäaika ilman henkilötunnuksen loppuosaa

Ajanvarauksen päivämäärä ja kellonaika”Etelä–Karjalan hyvinvointialue

Korva–, nenä– ja kurkkutautien poliklinikka

Etelä–karjalan hyvinvointialueen korva–, nenä– ja kurkkutautien poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan aikuis– ja lapsipotilaita, joilla on korvien, nenän, suun tai kaulan ja nielun alueeseen liittyviä ongelmia, sairauksia tai vammoja.

Etelä-Karjalan hyvinvointialue, korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka


Ajanvaraus ja peruutus

Puh. 05 352 6000

arkisin klo 7.00 – 16.00 ja

soittopyyntö hoitajalle klo 7.00–14.00

Sairaanhoitajan puhelintunti

Puh. 040 651 0280

arkisin klo 8.30 – 9.30

Ajanvarauksen peruminen

Puh. 05 352 6000

arkisin klo 7.00 – 16.00

Vain saman päivän peruutus

Puh. 040 651 5908

arkisin klo 7.00 – 9.00

Kuulovammaisten lasten ja aikuisten kuntoutusohjaaja

Puh. 040 651 1546

Arkisin klo 8.00 – 16.00

Kuuloasema

Kuulosairauksiin liittyvät apuvälinepalvelut on keskitetty Etelä-Karjalan hyvinvointialueen keskussairaalan kuuloasemalle, jossa hoituu kuulokoje– ja kuulon apuvälinekokeilut, luovutukset, kuulokojeiden ja korvakappaleiden huollot sekä korvakappaleiden mallinotto. Korvakappaleen korjaus tehdään kuuloasemalla, maahantuojalla tai palveluntuottajalla. Vialliset kuulokojeet ja korvakappaleet toimitetaan aina keskussairaalan kuuloasemalle.

Etelä-Karjalan hyvinvointialue, kuuloasema


Ajanvaraus ja peruminen

Puh. 05 352 6000

arkisin klo 7.00 – 16.00 ja

soittopyyntö hoitajalle klo 7.00–14.00

Ajanvarauksen peruminen

Puh. 05 352 6000

arkisin klo 7.00 – 16.00


Pohjois–Savon hyvinvointialue

Korva–, nenä– ja kurkkutaudit

Pohjois-Savon hyvinvointialueen korva-, nenä- ja kurkkutaudeissa tutkitaan ja hoidetaan aikuis– ja lapsipotilaita, joilla on kiireetöntä tai kiireellistä hoitoa vaativa korva–, nenä– ja kurkkutautialan vaiva, vamma tai sairaus.

Pohjois-Savon hyvinvointialue, korva-, nenä- ja kurkkutautien palvelut


Ajanvaraus, tiedustelut ja peruutus

Korva–, nenä– ja kurkkutautilääkärin vastaanotto, Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä

Sairaanhoitaja

puh. 0404894764

Arkisin klo 8:00 – 9:00

Korva–, nenä– ja kurkkutautien poliklinikka

Kanslia

puh. 017172820

Arkisin klo 09:00 – 12:00

Audionomi

puh. 0447113987

Kuulolaitehuolto

puh. 0176180934

Arkisin 08:00 – 15:00


Etelä–Savon hyvinvointialue

Korva–, nenä– ja kurkkutautien vastaanotto

Etelä-Savon hyvinvointialueen korva–, nenä– ja kurkkutautien vastaanotolla hoidetaan korvien, nenän, nielun ja kaulan alueen sairauksia.

Etelä-Savon hyvinvointialue, korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoisalapalvelut


Korva–, nenä– ja kurkkutautien vastaanotto, Mikkeli, Soittoaika

Puh. +358 15 351 2350

Arkisin 9.00 – 11.00

Korva–, nenä– ja kurkkutautien vastaanotto, Savonlinna, soittoaika

Puh. +358 15 527 7150

Arkisin 9.00 – 11.00


Kuntoutusohjaaja, kuulovammaiset aikuiset

Kuntoutusohjaus on lakisääteistä, asiakaslähtöistä ja tavoitteellista toimintaa, jonka tavoitteena on tukea asiakasta pärjäämään mahdollisimman hyvin omassa arjessaan ja elinympäristössään.

Puh. +358 40 359 6581


Pohjanmaan hyvinvointialue

Korva–, nenä– ja kurkkupoliklinikka

Pohjanmaan hyvinvointialueen korva–, nenä– ja kurkkupoliklinikka on toimenpidepoliklinikka, jossa hoidetaan korva–, nenä– ja kurkkupotilaiden erilaisia vaivoja, sairauksia ja vammoja, tehdään leikkausarvioita ja polikliinisiä toimenpiteitä.

Pohjanmaan hyvinvointialue, korva-, nenä- ja kurkkupoliklinikka


Yhteystiedot

Vaasa

Vastaanottoajan muutos tai peruutus sekä lähetteisiin ja ajanvarauksiin liittyvät kysymykset

Puh. 06 213 1372

Arkisin klo 8.00–10.00

Pietarsaari

Pietarsaaren korvapoliklinikalla on toimintaa kerran viikossa.

Vastaanottoajan muutos tai peruutus sekä lähetteisiin ja ajanvarauksiin liittyvät kysymykset.

Puh. 06 213 1372

Arkisin klo 8.00–10.00

Kuuloasema

Kuuloasemalla (Vaasassa ja Pietarsaaressa) tehdään kuulotutkimuksia.

Kuuloasema vastaa kuulokojeiden valinnasta, sovituksesta, käytön ohjauksesta ja huollosta. Muista apuvälineistä vastaa kuntoutusyksikkö.

Pohjanmaan hyvinvointialue, kuuloasema


Kuuloasema, Vaasa

Puh. 06 213 1376

Puhelinaika maanantaisin klo 8.00–10.00 ja torstaisin klo 8.00–10.00


Kuuloasema Pietarsaari

Puh. 040 540 5963

Maanantaisin klo 8.00–10.00 ja torstaisin klo 14:00 – 15:00

Kuntoutusohjaaja

Aikuiset puh. 040 728 8046 tai puh. 040 728 8051

Lapset puh. 040 578 2848


Pohjois–Pohjanmaan hyvinvointialue

Kuulokeskus OYS

Pohjois-Pohjanmaan kuulokeskuksessa tehdään erilaisia kuulo– ja tasapainotutkimuksia, kuulo– ja korvasairauksien diagnostiikkaa sekä kuulokojesovituksia aikuispotilaille. Huonokuuloisten potilaiden lisäksi hoidetaan mm. huimaus– ja tinnituspotilaita. Korvakirurgisten potilaiden diagnostiikka ja seuranta tapahtuu kuulokeskuksessa. Kuntoutusohjausta on tarjolla sairaanhoitopiirin alueella. Sisäkorvaistutekuntoutus on keskitetty OYSiin koko erityisvastuualueelta. Lasten ja nuorten kuulokojeasiat hoidetaan Lasten kuulokeskuksessa.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, Kuulokeskus


Yhteystiedot

Ajanvaraus (takaisinsoittopalvelu)

Puh. 08 3153406

Arkisin klo 7.00 – 13.00

Kuurot voivat lähettää tekstiviestin numeroon: 040 506 9794

Numeroista varataan aika myös kuulokojeiden huoltoon ja korjaukseen.

Kuntoutusohjaaja

Huonokuuloiset ja viittomakieliset aikuiset

Puh. 08 315 3406

Arkisin klo 7.00 – 13.00

Lasten kuulokeskus OYS

Pienten lasten kuulontutkimukset ja kuulon kuntoutus on Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen erityisvastuualueella keskitetty Lasten kuulokeskukseen. Lapsille tehdään kuulontutkimuksia vastasyntyneestä lähtien. Jos lapsella todetaan kuntoutusta vaativa kuulonalenema, hän saa käyttöönsä kuulokojeet tai sisäkorvaistutteet.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, lasten kuulokeskus

Lasten kuulokeskus (takaisinsoittopalvelu)

Puh. 08 315 3430

Arkisin klo 7.00 – 14.00

Alle kouluikäisten kuntoutusohjaaja

Puh. 040 0287 759

Kouluikäisten kuntoutusohjaaja

Puh. 040 5960 989Keski–Pohjanmaan hyvinvointialue

Kuuloasema

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen kuuloasemalla tehdään kuulontutkimuksia, korva– ja tasapainoelimen kliinisiä toimintakokeita sekä kuulon kuntoutusta.

Kuuloasemalla työskentelevät kuulontutkijat suorittavat kliinisiä aikuisten ja lasten kuulontutkimuksia sekä korva– ja tasapainoelimen kliinisiä toimintakokeita. Kuulon kuntoutuksena suoritetaan kuulokoje– ja apuvälinekokeiluja sekä niiden käytön ohjausta ja seurantaa.

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue, kuuloasemaYhteystiedot

Puh. +358 6 826 4280

Kuntoutusohjaaja, aikuisten kuulovammat

Puh. +358 40 653 4312

Kuntoutusohjaaja, huonokuuloiset lapset ja nuoret

Puh. +358 44 723 2347

Varatun ajan peruminen

Ajanvaraus on peruttava viimeistään yksi arkipäivä ennen varattua aikaa. Yli 18–vuotiailta peruuttamattomasta ajasta peritään maksu.

Puh. +358 6 826 4280 


Etelä–Pohjanmaan hyvinvointialue

Kuulokeskus

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kuulokeskuksessa asiakkaita auttaa audionomit eli kuulontutkijat sekä kuntoutusohjaajat ja puheterapeutit. Tavoitteena on tukea kommunikointivalmiuksia, kasvua ja elämänhallintaa sekä edistää tämän toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, kuulokeskus

Yhteystiedot

Ajanvaraus

Puh. +358 64154890

Arkisin klo 12.00 – 14.00

Kuulokojeiden korjaus ja huolto

Seinäjoen Kuulostudio

Puh. +358 456561118

Audionomi

Puh. +358 64154543

Maanantaisin ja torstaisin klo 13.30 – 14.30

Kuulovammaisten lasten ja nuorten kuntoutusohjaaja

Puh. +358 504744861

Kuulovammaisten aikuisten kuntoutusohjaaja

Puh. +358 64154700

Puh. +358 504744700


Lapin hyvinvointialue

Korva–, nenä– ja kurkkutaudit

Lapin hyvinvointialueen korva–, nenä– ja kurkkutautien erikoissairaanhoidossa tutkimme ja hoidamme korviin, nenään, nieluun ja kurkkuun liittyviä sairauksia.

Lapin hyvinvointialue, korva-, nenä- ja kurkkutaudit

Yhteystiedot

Länsi–Pohjan keskussairaalan korva–, nenä– ja kurkkutautien poliklinikka

Puh. 040 1491244

Arkisin klo 9.00 – 11.00

Kuulovammaisten kuntoutusohjaaja

puh. 040 5503770

Lapin keskussairaalan korva–, nenä– ja kurkkutautien poliklinikka

toimisto puh. 0163282600

hoitajat puh. 0163282612

Arkisin klo 8.00 – 10.00, 12.00 – 14.00

Kuuloasema

Lapin hyvinvointialueen kuuloasemalla tehdään erilaisia kuulo– ja tasapainotutkimuksia sekä kuulolaitesovituksia. Asema toimii korva–, nenä– ja kurkkutautien poliklinikan yhteydessä.

Lasten kuulon kuntoutus on keskitetty Oulun yliopistosairaalaan.


Puh. 0163282607

Arkisin klo 8.00–10.00, 12.00–14.00


Kainuun hyvinvointialue

Korva–, nenä– ja kurkkutautien poliklinikka

Kainuun hyvinvointialueen korva –, nenä – ja kurkkutautien poliklinikalla hoidetaan kaikenikäisiä korva–, nenä– ja kurkkutauteja sairastavia potilaita. Kuulon kuntoutus tapahtuu kuuloasemalla Kainuun keskussairaalassa korva–, nenä– ja kurkkutautien poliklinikalla.

Kainuun hyvinvointialue, korva-, nenä- ja kukkutautien poliklinikka


Yhteystiedot

Kor­va–, ne­nä– ja kurk­ku­tau­tien po­lik­li­ni­kal­la on käy­tös­sä ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­mä. Soi­tam­me si­nul­le ta­kai­sin mah­dol­li­sim­man pian tai vii­meis­tään seu­raa­van työ­päi­vän ai­ka­na.

Kor­va–, ne­nä– ja kurk­ku­tau­tien po­lik­li­nik­ka
Puh. 08 6156 2501

ma – to klo 7.30 – 16.00, per­jan­tai­sin ja ar­ki­py­hien aat­toi­na klo 7.30 – 15.00

Kuu­loa­se­ma
Puh. 08 6156 2504

ma – to klo 7.30 – 16.00, per­jan­tai­sin ja ar­ki­py­hien aat­toi­na klo 7.30 – 15.00

Keski–Suomen hyvinvointialue

Korva–, nenä– ja kurkkutautien poliklinikka

Keski-Suomen hyvinvointialueen korva–, nenä– ja kurkkutautien erikoisala tutkii ja hoitaa kaikenikäisten potilaiden pään ja kaulan alueen sairauksia ja vaivoja, kuten esimerkiksi korvan, nenän ja kurkun alueen tulehdustauteja ja kasvaimia sekä kuulo– ja tasapaino–ongelmia.

Kuulokeskus

Korva–, nenä– ja kurkkutautien poliklinikan yhteydessä toimii myös Keski-Suomen hyvinvointialueen kuulokeskus, joka palvelee kuulontutkimusta tai –kuntoutusta tarvitsevia asiakkaita. Kuulokeskus tutkii kaikenikäisten asiakkaiden kuulo– ja tasapainoelinten häiriöitä ja tarjoaa niihin tarpeenmukaista kuntoutusta, mm. kuulolaitteilla.

Keski-Suomen hyvinvointialue, korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka

Yhteystiedot

Poliklinikka

Puh. 014 269 1822

Arkisin klo 8.00–14.00

Kuulokeskus

Puh. 014 269 1322

Arkisin klo 8.00–14.00

Kuntoutusohjaaja, nuoret ja työikäiset – kuulo– ja kuulonäkövammat

Puh. 044 702 1055

ma klo 10.15–12.00 ja pe 9–10

Kuntoutusohjaaja, ikääntyneet

Puh. 050 317 2466

Torstaisin klo 10.00–11.30


Pirkanmaan hyvinvointialue

Kuulokeskus, Tays keskussairaala


Pirkanmaan hyvinvointialueen kuulokeskuksessa hoidetaan huonokuuloisuutta ja tasapainoelimeen liittyviä oireita tai sairauksia. Kuulokeskuksen kuntoutus– ja erityistyöntekijöihin kuuluvat kuntoutusohjaaja, sosiaalityöntekijä, psykologi ja puheterapeutti.

Pirkanmaan hyvinvointialue, kuulokeskus


Yhteystiedot

Tays Keskussairaalan kuulokeskuksen puhelinasiointi tapahtuu takaisinsoittopalveluna. Kuuntele ohjeet ja toimi niiden mukaan.

Ajanvaraus

Puh. 03 311 66714

Huolto, korjaus, neuvonta

Puh. 03 311 65208

Voit myös lähettää tekstiviestin tekstiviestinumeroon (numerossa ei vastata puheluihin), jos käytät esimerkiksi kommunikaation tukena viittomakielistä– tai kirjoitustulkkia. Kirjoita viestiin nimesi, syntymäaikasi ja asiasi lyhyesti.

Asiakkaat, jotka käyttävät kommunikaation tukena viittomakielistä– tai kirjoitustulkkia; tekstiviestinumero

Puh. 045 739 65989

Tiedustelut sisäkorvaistute– ja luujohtokuntoutuksen asioissa, tekstiviestinumero

Puh. 050 409 5300


Satakunnan hyvinvointialue


Satakunnan hyvinvointialueen korva-, nenä- ja kurkkutautien osastolla hoidetaan potilaita, joilla on korva–, nenä– tai kurkkusairauksia ja jotka vaativat erikoissairaanhoitoa. Erikoisalaan kuuluu myös kuulon tutkiminen ja sen kuntoutus.

Satakunnan hyvinvointialue, korva-, nenä- ja kukkutaudit sekä kuuloasema


Yhteystiedot

Korva–, nenä– ja kurkkutautien poliklinikka, Rauman toimipiste

Puh. 02 627 7221

Arkisin klo 8.00 – 15.00

Korvapoliklinikka ja kuuloasema, Porin toimipiste

Puh. 02 627 7259

Ma, ke, to, pe klo 8.00–10.00 ja ti klo 12.00–13.00


Varsinais–Suomen hyvinvointialue

Korva–, nenä– ja kurkkutautien poliklinikka, Uusikaupunki

Täällä hoidetaan korva–, nenä– ja kurkkutautipotilaita vastaanotoilla ja leikkaustoiminnoin. Lisäksi hoidetaan audionomin toimesta kuulontutkimuspotilaita sekä kuulokojepotilaita.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Uusikaupunki, korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka


Yhteystiedot

Poliklinikka, parillinen viikko

Puh. 02 314 1005

Ma–Ti klo 9.00–9.30

Pe klo 9.00–9.30

Poliklinikka, pariton viikko

Puh. 02 314 1005

Ti–Ke klo 9.00–9.30

Pe klo 9.00–9.30

Audionomi

Puh. 02 314 1410

Ma–Pe klo 8.00–9.00

Ajanvarausmuutokset

Puh. 02 314 1021

Ma–Pe klo 10.00–12.00

Korva–, nenä– ja kurkkutautien poliklinikka, Mäntymäen sairaala

Korva– nenä– ja kurkkutautien poliklinikka tarjoaa turkulaisille potilaille erikoislääkärin tutkimuksia ja hoitoa sekä kuulonkuntoutusta.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Mäntymäki, korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka


Yhteystiedot

Ajanvaraus

Puh. 02 266 2667

Ma–To klo 8.00–15.30

Pe klo 8.00–14.00

Korva–, nenä– ja kurkkutautien poliklinikka, Salo

Tutkimme ja hoidamme korva–, nenä– ja kurkkutautien erikoissairaanhoitoon kuuluvia potilaita. Teemme päiväkirurgisia toimenpiteitä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Salo, korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka


Yhteystiedot

Ajanvaraus

Puh. 02 314 4602

Ma–Pe klo o8.00–9.30

Poliklinikka

Puh. 02 314 4801

02 314 4934

Kuulontutkijat soittoaika

Puh. 02 314 4327

Ma–To klo 12.30–13.30

Korva–, nenä– ja kurkkutautien poliklinikka, Majakkasairaala

Hoidamme korva–, nenä– ja kurkkutautipotilaita monenlaisissa vaivoissa, sairauksissa ja vammoissa. Teemme leikkausarvioita, suunnittelemme syövän hoitoa ja teemme päiväkirurgisia toimenpiteitä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Majakkasairaala, korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka


Yhteystiedot

Ajanvaraustiedustelut

Puh. 02 313 1598

Ma–Pe klo 8.30–10.00, 13.00–15.00

Päivystävä korvahoitaja (24h)

Puh. 02 313 1525

Kuuloasema, Loimaa

Tutkimme kuuloa ja hoidamme kuulovammaisia. Toimimme tiiviissä yhteistyössä korvalääkärin ja korvapoliklinikan kanssa.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Loimaa, Kuuloasema


Yhteystiedot

Audionomi, ajanvaraus

Puh. 02 314 3216

Ti klo 9.00–11.00

Pe klo 9.00–11.00

Korvahoitaja

Puh. 02 314 3773

Ke–To klo 9.00–14.00

Kuulokeskus, Majakkasairaala

Tutkimme ja hoidamme kuulovikoja. Määritämme, säädämme ja korjaamme kuulokojeita ja sisäkorvaistutteita. Suunnittelemme ja toteutamme kuulonkuntoutusta.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Majakkasairaala, Kuulokeskus


Yhteystiedot

Aikojen siirto ja peruminen

Puh. 02 313 1526

Ma–Pe klo 7.30–10.00, 13.00–14.00

Kuulokojekäyttäjän neuvontapuhelin

Puh. 02 313 0087

Kuurojen tekstiviestipalvelu

Puh. 573 0826

Ma–To klo 7.30–15.30

Pe klo 7.30–14.30

Kuntoutusohjaajien yhteystiedot

Alle kouluikäiset ja ala–asteikäiset (1–4–luokkalaiset) kuulovammaiset lapset

Puh. 02 313 5007

Puh. 050 562 9447

Nuoret (5–luokkalaisista eteenpäin) ja opiskelijat

Puh. 02 313 5005

Puh. 050 562 9647

Kuulovammaiset ja kuurot aikuiset

Puh. 02 313 2535

Puh. 040 739 0162

Kuulonäkövammaiset ja kuurosokeat aikuiset

Puh. 02 313 1599

Puh. 050 438 3629


Päijät–Hämeen hyvinvointialue

Kuulokeskus

Kuulokeskus tuottaa kuulontutkimukseen, diagnostiikkaan ja kuulonkuntoutukseen liittyviä palveluja lapsille ja aikuisille.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue, kuulokeskus


Yhteystiedot

Ajanvaraus, ohjaus ja neuvonta takaisinsoittopalvelu

Puh. +358 3 8192201

Kuulonkuntoutusohjaaja

Puh. +358 44 7195412


Kanta–Hämeen hyvinvointialue

Korva–, nenä– ja kurkkutautien poliklinikka


Korvapoliklinikan ja kuulokeskuksen tehtävänä on vastata alueen korva–, nenä– ja kurkkutautien potilaiden tutkimuksesta, hoidosta ja kuntoutuksesta. Poliklinikalla hoidetaan myös virka–aikana päivystys– ja konsultaatiopotilaat.

Kanta-Hämeen hyvinvointialue, korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka


Yhteystiedot

Korva–, nenä– ja kurkkupoliklinikka, ajanvaraus ja hoidolliset asiat, takaisinsoitto

Puh. 036292900

Korva–, nenä– ja kurkkupoliklinikka, tekstiviestinumero

Puh. 04573976549

Kuulokeskus, ajanvaraustoimisto

Puh. 036292906

Kuulokeskus, tekstiviestinumero

Puh. 04573976504


Helsingin hyvinvointialue

Kuulokeskus


Kuulokeskus on lähetepoliklinikka, jossa hoidamme kaiken ikäisiä potilaita kuuloon ja tasapainoon liittyvissä asioissa. Huonokuuloisten potilaiden lisäksi hoidamme huimaus– ja tinnituspotilaita.

Helsingin hyvinvointialue, kuulokeskus


Yhteystiedot

Takaisinsoittopalvelu

Puh. 09 471 74080

Ma–pe klo 8.00–16.00

Kuuroille tarkoitettu tekstiviestinumero

050 427 9302

Tuotemerkit

Suosituimmat haut

Kuulokojeparisto

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Toimitusehdot

Tuotteet ja tuotehinnat

Tuotteiden hinnat on esitetty tuote-esittelyjen yhteydessä. Tuotteisiimme sisältyy arvonlisäveroa. Veroerittely näkyy ostoskorissa ja tilausvahvistuksessa. Meiltä saa tilata niin yksityishenkilöt, yritykset, tukkurit kuin yhdistyksetkin.

Maksutavat

Yksityisasiakkaat voivat maksaa tilauksensa ostoskorissa valittavissa olevilla maksutavoilla.
Tällä hetkellä voit maksaa jo verkkopankeilla, luotto- ja pankkikorteilla, matkapuhelimella osamaksulla. Maksutapapalvelun tarjoaa OP:n Checkout.

Yritysasiakkaat voivat tilata laskulla 7pv netto, kun ensimmäinen tilaus on maksettu ennakkoon. Yritysmyynnin kohdalla olemme joustavia ja usein maksu- ja toimitustapa sovitaan tapauskohtaisesti.

Toimitusmaksu

Kotimaan toimitukset pyritään toimittamaan 3,90€ maksavalla 1-luokan kirjelähetyksenä. Tässä kuitenkin painoraja, joten seuraava hinta tulee eteen jo 120g ylittävästä kirjelähetyksestä. Mikäli asiakkaat tilaavat suuria eriä, ne toimitetaan asiakkaan niin halutessa mm: Postin Smartship pakettiautomaattiin ja asiakas saa tällöin txt-viestin kun lähetys on noudettavissa. Tämä toimitus kustantaa 5,90€ / lähetys.

Tilauksen jälkeen

Tilaus on onnistunut kun saat asiasta sähköpostiisi vahvistuksen.
Yritysmyynnissä vastaamme henkilökohtaisesti kaikkiin tilauksiin, jotta saamme rakennettua parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Mikäli tilaus jää noutamatta, se palautetaan meille takaisin ja perimme tilaajalta 75€:n sanktiomaksun. Sanktiomaksu koostuu lähetyskuluista, pakkausmateriaaleista, sekä käytetystä ajasta. Tilattu tuote on aina ostopäätös.

Paristotukku kuuluu TMI: Agentti Autiosuon alaisuuteen. Haluamme tuottaa ykköstason palvelua kaikille asiakkaillemme, ja kaikki palaute meidän toiminnasta on kultaakin arvokkaampaa. Meihin tulee ottaa yhteyttä välittömästi silloin, kun kysyttävää ilmenee. Paras yhteydenotto tapa on täyttää "Ota yhteyttä"-kaavake www.kuulokojeparisto.fi sivustolta. 

Tilauksen peruutusoikeus

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa kaupasta syntynyt sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua.
Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi asiakkaan on ilmoitettava meille päätöksestään peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse, faksilla tai sähköpostilla). Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että asiakas lähettää ilmoituksen peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Paristot ovat kulutustavaraa, ja käytettyjä / avattuja pakkauksia ei korvata. Vain takuunalaiset palautukset huomioidaan. Mikäli  olet "vanhingossa" tilannut arvokkaan erän tuotteita, ja haluaa perua tilauksen pyydämme olemaan heti yhteydessä asiakaspalveluumme.

Peruuttamisen vaikutukset 
Mikäli asiakas peruuttaa kaupasta syntyneet sopimuksen, yritys palauttaa kaikki asiakkaalta saamat suoritukset, myös toimituskustannukset (paitsi lisäkustannuksia siitä, että asiakas on valinnut tarjoamastamme edullisimmasta vakiotoimitustavasta poikkeavan toimitustavan), viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta. Yritys suorittaa palautuksen sillä maksutavalla, jota asiakas on käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellei kyseessä oleva asiakas ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, että hänelle ei aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia.

Tuotteen palautusoikeus

Kaikilla tuotteilla on täysi 14 vuorokauden palautusoikeus. Tuotteen voi palauttaa osoitteeseen: Voudinkatu 6F 32, 20780 Kaarina. Palautettavan tuotteen tulee olla käyttämätön ja muuttumaton.

Tuotevirheen korjaaminen

Jos toimitettu tuote on vioittunut, voit tehdä tuotteesta virheilmoituksen ja lähettää paketin postiin. Samalla pyydämme ilmoittamaan, palautatko tuotteen ja haluatko rahat takaisin vai toivotko, että lähetämme vastaavan tuotteen vioittuneen tilalle. Rahojen palautusta varten pyydämme ilmoittamaan tilinumeron.

Palautamme postimaksun asiakkaan tilille, mikäli takuunalainen syy on aiheellinen.